Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Monika Żółkowska, Monika.Zolkowska@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-430

Agnieszka Karwat, Agnieszka.Karwat@nfosigw.gov.pl, 22 45-90-526
 


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Barbara Wojciechowska, pytania_1.2@nfosigw.gov.pl,  telefon: 22 45-90-368

Radosław Bujaśkiewicz, pytania_1.2@nfosigw.gov.pl , telefon: 22 45-90-259


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

adres email: pytania_131@nfosigw.gov.pl

Beata Michalska 22 45 90 130

Julia Rochala 22 45 90 367

Agata Jutrzenka 22 45 90 964


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

adres email: pytania_132@nfosigw.gov.pl

Beata Michalska 22 45 90 130

Patrycja Pelc 22 45 90 960


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Dawid Mikuszewski, Dawid.Mikuszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-249

Anna Pekar, Anna.Pekar@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-506


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii  elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Monika Mordarska, Monika.Mordarska@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-366 (niedostępna w dniach 23.04.-26.04.2019 r.)

Magdalena Misiurek, Magdalena.Misiurek@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-576


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii  elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2. Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Dawid Mikuszewski, Dawid.Mikuszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-249

Anna Pekar, Anna.Pekar@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-506


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1.2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

Marta Mizgalewicz-Konarska, Marta.Mizgalewicz-Konarska@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-137


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Robert Markiewicz, Robert.Markiewicz@nfosigw.gov.pl,  telefon: 22 45-90-314

Aleksander Suszyński, Aleksander.Suszynski@nfosigw.gov.pl


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Konrad Miłoszewski, konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-587


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Typ projektów:
1. Projekty realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2. Projekty realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM  do 10 000 RLM

Sekretariat: marta.kukulska@nfosigw.gov.pl, 22 45-90-548


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000
Podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony

Beata Wójcik-Napiórkowska, beata.wojcik@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-486


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

Dorota Starczewska, dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl, tel:22 45-90-886


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

Monika Pasek, monika.pasek@nfosigw.gov.pl, tel: 45 90 620


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
Podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Andrzej Pelc, andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-978


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Konrad Miłoszewski, konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 45-90-587


Zachęcamy do zadawania pytań poprzez poniższy formularz kontaktowy (wybierz temat pytania)