Zalecenia UZP

Zalecenia UZP

Dokumenty

  • komunikat_uzp.pdf- (35,3 KB) KOMUNIKAT UZP DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU

  • uzp_art_144__1_6_pzp.pdf- (1,02 MB) Interpretacja UZP dot. art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

  • uzp_art_144_pzp.pdf- (681,58 KB) Interpretacja UZP w zakresie dopuszczalności zawierania aneksów do umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu przewidzianego na wykonanie zamówienia