Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

1. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 58/DE/2016
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 15 663 720 PLN
Dofinansowanie z UE: 13 314 162 PLN
Osiągniętym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

2. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 9/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 5 511 899 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 685 114,15 PLN
Osiągniętym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

3. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 60/DE/2017
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 18 200 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 15 470 000 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

4. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 27/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 7 439 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 323 150 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

5. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 43/DE/2018
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 20 183 585 PLN
Dofinansowanie z UE: 17 156 047 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

6. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 9/II/P/90011/2008/18/POPT/DFE
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu:  8 500 000 PLN
Dofinansowanie z UE:  7 225 000 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

7. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 38/DE/2019
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 19 726 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 16 767 100 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

8. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 15/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu:  8 307 860,24 PLN
Dofinansowanie z UE:  7 061 681,20 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

9. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 39/DE/2020
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 20 910 588 PLN
Dofinansowanie z UE: 17 774 000 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

10. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 15/DBF/2020
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu:  8 100 000 PLN
Dofinansowanie z UE:  6 885 000 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

11. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 25/DB/2021
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu: 20 911 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 17 774 350 PLN

Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

12. Projekt pn. "Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020”, w ramach umowy nr 54/DBF/2021
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych warunków pracy, odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności co ma gwarantować skuteczne  wykonywanie  obowiązków  związanych z realizacją  tej polityki w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020, zamykania POIiŚ 2007-2013 oraz perspektywy finansowej po 2020 r.
Wartość projektu:  8 300 000 PLN
Dofinansowanie z UE:  7 055 000 PLN

Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie warunków pracy, poziomu zatrudnienia oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników w NFOŚiGW.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

13. Projekt pn. "Plan Działań sektora środowisko na lata 2014-2016”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 2 529 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 149 650 PLN
Osiągniętym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

14. Projekt pn. "Plan Działań sektora energetyka na lata 2014-2016”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 636 210 PLN
Dofinansowanie z UE: 540 778,5 PLN
Osiągniętym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

15. Projekt pn. "Plan Działań sektora środowisko na lata 2017-2018”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 6 484 686 PLN
Dofinansowanie z UE: 5 511 983,1 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

16. Projekt pn. "Plan Działań sektora energetyka na lata 2017-2018”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 3 096 268 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 631 827,8 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

17. Projekt pn. "Plan Działań sektora środowisko na lata 2019-2020”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 7 750 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 587 000 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

18. Projekt pn. "Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 4 453 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 3 785 050 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

19. Projekt pn. "Plan Działań sektora środowisko na lata 2021-2023”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 9 900 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 8 415 000 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

20. Projekt pn. "Plan Działań sektora energetyka na lata 2021-2023”, którego celem jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także zapewnienie sprawnego systemu realizacji oraz skutecznej i efektywnej informacji i promocji tego Programu.
Wartość projektu: 4 251 000 PLN
Dofinansowanie z UE: 3 613 350 PLN
Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie  niezbędnych warunków pracy w NFOŚiGW, wzmocnienie  potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia oraz skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.