Informacje o dostępnych szkoleniach i konferencjach

Informacje o dostępnych szkoleniach i konferencjach dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, których organizatorem nie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostępne są w serwisie tego Programu.