Szkolenie dla wnioskodawców POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze

01-08-2016, 13:14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

oraz Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji,  KONKURS nr POIiS.1.5/1.6.2/1/2016

Termin: 11 sierpnia 2016r. godz. 9:00:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: procedura i kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego w linku poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Terminy zgłoszenia na szkolenie w dniu 11 sierpnia do dnia 9 sierpnia do godz. 10.00

Szkolenie jest bezpłatne.

Program szkolenia

 

UWAGA:

w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia