Zapraszamy na szkolenia w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

11-10-2016, 11:12

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

 

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego

KONKURS nr POIiS.2.5/3/2016

 

Terminy: 27 października, 24 listopada i 15 grudnia godz. 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru); rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Terminy zgłoszeń:

na szkolenie w dniu 27 października do dnia 24 października (zakończono przyjmowanie zgłoszeń)

na szkolenie w dniu 24 listopada do dnia 21 listopada

na szkolenie w dniu 15 grudnia do dnia 12 grudnia

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia