Zapraszamy na jednodniowe szkolenie POIiŚ 1.5 i 1.6.2 - sieci oraz dystrybucja ciepła i chłodu

06-03-2017, 12:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenia dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

oraz

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

(KONKURSY nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17 i POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17)

Termin szkolenia do wyboru:

16 marca 2017. godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

28 marca 2017. godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • procedura i kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (link przekierowujący)

Terminy zgłoszeń:

na szkolenie w dniu 16 marca do dnia 13 marca do godz. 15.30

na szkolenie w dniu 28 marca do dnia 24 marca do godz. 15.30

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywane 2 przerwy dla uczestników.

UWAGA:

w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Pliki do pobrania

program szkolenia 1.5 1.6.2 16 03 2017.pdf
program szkolenia 1.5 1.6.2 16 03 2017.pdf - (347,53 KB) Program szkolenia w dniu 16 marca 2017 r.
program szkolenia 1.5 1.6.2 28 03 2017.pdf
program szkolenia 1.5 1.6.2 28 03 2017.pdf - (348,97 KB) Program szkolenia w dniu 28 marca 2017 r.