Szkolenia dla wnioskodawców działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (1. typ projektów)

28-04-2017, 09:06

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów):

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego

KONKURS nr POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17

Terminy: 18 maja i 8 czerwca godz. 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru); rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego w linku.

www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-25-poiis/

Terminy zgłoszeń:

na szkolenie w dniu 18 maja do dnia 15 maja

na szkolenie w dniu 8 czerwca do dnia 5 czerwca

Szkolenie jest bezpłatne.

 

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia