Materiały ze szkolenia dla beneficjentów i wnioskodawców Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu…

08-06-2017, 13:35

Przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkolenia dla beneficjentów i wnioskodawców Działania 2.1  Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska , które odbyło się w Falentach w dniach 29-31 maja 2017r.