Materiały ze szkolenia 16.10.2017 Poznań - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomaracjach

20-10-2017, 12:39

Ponad sześćset osób przyjechało do Poznania 16 października, w przeddzień Międzynarodowych Tragów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, na dzień informacyjno-szkoleniowy zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW zorganizował m.in. szkolenie dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Na spotkaniu poruszano m.in. kwestie związane z:

  • Ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • Przygotowaniem postępowania przetargowego oraz dokumentacji,
  • Udzielaniem zamówień dodatkowych i wprowadzaniem zmian,
  • Wynikami kontroli.


Poniżej materiały prezentowane podczas szkolenia.