Materiały ze szkolenia 16.10.2017 Poznań - działanie 2.2 i 2.5 POIiŚ 2014-2020

20-10-2017, 10:59

Ponad sześćset osób przyjechało do Poznania 16 października, w przeddzień Międzynarodowych Tragów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, na dzień informacyjno-szkoleniowy zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW zorganizował m.in. szkolenie dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi i 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Poniżej materiały prezentowane podczas szkolenia.