Materiały ze szkolenia 16.10.2017 Poznań - I oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020

20-10-2017, 11:05

Ponad sześćset osób przyjechało do Poznania 16 października, w przeddzień Międzynarodowych Tragów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, na dzień informacyjno-szkoleniowy zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW zorganizował m.in. szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów POIiŚ 2014-2020, I oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Poniżej materiały prezentowane podczas szkolenia.