Zapraszamy przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na szkolenie - 1.3.2 POIiŚ 2014-2020

16-11-2017, 10:00

Narodowy Fundusz Och rony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na jedno ze szkoleń
dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 (link przekierowujący do ogłoszenia konkursowego)

Termin do wyboru:

27 listopada 2017r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

7 grudnia 2017 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

Miejsce: NFOŚiGW, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, sala 102

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Termin zgłoszeń na szkolenie 27.11.2017 upływa  dnia 22 listopada o godz. 12.00.

Termin zgłoszeń na szkolenie 7.12.2017 upływa  dnia 4 grudnia o godz. 12.00.

Zgłoszenia pojedynczo dla każdej osoby za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do formularza)

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

 

UWAGA:

brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.