Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2014-2020 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze

27-11-2017, 10:17

Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

oraz

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17 i POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17

Termin: 4 grudnia 2017 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: ogólne informacje dotyczące Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wymogi związane z generatorem, pomoc publiczna, metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania, metodologia wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.

Termin zgłoszeń do dnia 1 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy przez Formularz zgłoszeniowy on-line (link przekierowujący).

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Pliki do pobrania

program szkolenia 1.5 1.6.2 4.12.2017.pdf
program szkolenia 1.5 1.6.2 4.12.2017.pdf - (345,83 KB) Wstępna agenda szkolenia