Materiały ze szkolenia 1.1.1 POIiŚ 2014-2020 - 30.11.2017 r.

01-12-2017, 10:46

W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu odbyło się szkolenie dla wnioskodawców konkursu nr: POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17, Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Na szkoleniu zostały omówione nastepujące zagadnienia:

  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku,
  • kwalifikowalność kosztów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas szkolenia.