Materiały ze szkolenia 2.4 POIiŚ 2014-2020 - 30.11.2017 r.

01-12-2017, 10:50

W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie NFOŚiGW odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców POIiŚ 2014-2020, projekty: 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Przedstawiciele Parków Narodowych mogli zapoznać się z materiałami, które prezentujemy poniżej: