Materiały ze szkolenia 1.2 POIiŚ 2014-2020 - 01.03.2018

05-03-2018, 13:42

Poniżej program szkolenia oraz prezentacje, które omawiane były podczas spotkania z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich przedsiębiorstwach.