Materiały ze szkolenia 1.2 POIiŚ 2014-2020 - 01.03.2018

05-03-2018, 13:42

Poniżej program szkolenia oraz prezentacje, które omawiane były podczas spotkania z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich przedsiębiorstwach.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.