Materiały ze szkolenia 2.2 i 2.5 POIiŚ 2014-2020 - 26-27.04.2018 r.

30-04-2018, 12:25

W dniach 26-27 kwietnia 2018 roku, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss w Warszawie-Miedzeszynie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi i Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, pt. „Realizacja i rozliczanie przedsięwzięć”

Poniżej program oraz prezentacje omawiane podczas spotkania: