Materiały ze szkolenia dla beneficjentów działania 2.4 POIiŚ 2014-2020

16-05-2018, 10:44

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami omawianymi podczas szkolenia dla Beneficjentów działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, które odbyło się w siedzibie NFOŚiGW 16 maja 2018 r.