Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców 1.1.1 i 1.6.1 POIiŚ - OZE i źródła wysokosprawnej kogeneracji

15-11-2018, 14:02

W dniu 13 listopada 2018 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował szkolenie dla wnioskodawców biorących udział w konkursach naboru wniosków w poddziałaniach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020,
1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
oraz
1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Podczas szkolenia omówiona została instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologia wyliczenia wskaźników rezultatu dla obydwu poddziałań, pomoc publiczna, metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.

W szkoleniu wzięło udział ok. 80 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.