Materiały ze szkolenia 10.04.2019 dla wnioskodawców 1.1.1 i 1.6.1 POIiŚ - OZE i źródła wysokosprawnej kogeneracji

12-04-2019, 13:03

W dniu 10 kwietnia 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował szkolenie dla wnioskodawców biorących udział w konkursach naboru wniosków w poddziałaniach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020,
1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
oraz
1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Podczas szkolenia omówiona została instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologia wyliczenia wskaźników rezultatu dla obydwu poddziałań, pomoc publiczna, metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.

W szkoleniu wzięło udział  ponad 100 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.