Materiały ze szkolenia - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

21-05-2019, 08:54

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami omawianymi podczas szkolenia dla Beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które odbyło się w Ołtarzewie w dniach 14 - 16 maja 2019 roku.

W szkoleniu wzięło udział ponad 130 beneficjentów.

Pliki do pobrania