Materiały ze szkolenia 15.05.2019 r. dla Wnioskodawców 1.5 POIiŚ – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

21-05-2019, 09:06

W dniu 15 maja 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował szkolenie dla Wnioskodawców biorących udział w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Podczas szkolenia zostały omówione m.in. założenia ogólne i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu oraz szacowania zmniejszenia strat sieci i węzłów, pomoc publiczna, procedury zawierania umów, zagadnienia dot. części finansowej wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowe możliwości finansowania przedsięwzięć ciepłowniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.