Materiały ze szkolenia - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Poznań 2019

15-10-2019, 09:50

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami omawianymi podczas szkolenia dla Beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które odbyło się w Poznaniu w dniach 8 - 9 października 2019 roku.

Pliki do pobrania