Materiały ze szkolenia dla beneficjentów działań 2.2 i 2.5 POIiŚ 2014-2020

30-03-2021, 11:30

Przekazujemy materiały ze szkolenia dla beneficjentów realizujących projekty dofinansowane ze środków Funduszu Spójności, które odbyło się 25 marca 2021 r. on-line.