Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020

07-04-2021, 12:36

Przekazujemy materiały ze szkolenia dla wnioskodawców poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej - instalacje fotowoltaiczne, które odbyło się on-line w dniu 30.03.2021 r.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu ze szkolenia na kanale YouTube NFOŚiGW.

Pliki do pobrania