Materiały ze szkolenia - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Ołtarzew 2022

09-11-2022, 13:19

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami omawianymi podczas szkolenia dla Beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które odbyło się w Ołtarzewie w dniach 7- 8 listopada 2022 roku.

Pliki do pobrania