Podziałanie 1.3.2-pytania i odpowiedzi

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania bezzwrotnego w konkursie dla 1.3.2 POIiŚ?