Podziałanie 1.6.1-pytania i odpowiedzi

1. Czy do kosztu instalacji referencyjnej można wliczyć VAT?

2. Wyliczając zakres pomocy publicznej należy podać informację o innej pomocy na wskazany projekt, czy dotyczy to czerwonych certyfikatów oraz innych planowanych systemów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji ?

3. Jesteśmy spółką z o.o., w której 100% udziałów należy do jst. Zatrudniamy 130 osób, wysokość przychodów netto - 35 mln zł, lokalizacja poza województwem mazowieckim. Ile wynosi dopuszczalna intensywność pomocy?

4. Jeśli 100 % udziałów w spółce należy do jst, sytuacja spółki jest stabilna, gminy dobra, natomiast trudna w odniesieniu do innych podmiotów, których właścicielem jest gmina. Czy wszystkie spółki zależne od gminy należy traktować, jako przedsiębiorstwa powiązane?

5. Jeżeli spółka planuje przeprowadzić demontaż starego kotła, czy koszt ten może być wykazany jako koszt kwalifikowany??

6. Czy opracowanie przed złożeniem wniosku dokumentacji technicznej dla projektu wpływa na niedotrzymanie efektu zachęty?

7. Czy do kalkulacji EDB zaliczamy dofinansowanie w ramach POIŚ 2007-2013, jeśli korzystaliśmy z dotacji na budowę sieci?

1  2  3  4  5  6