Podziałanie 1.1.1 - pytania i odpowiedzi

Jak wyliczyć dyspozycyjność instalacji hybrydowej?