Skorzystaj z POIiŚ 2014-2020

W tej sekcji znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).

POIiŚ 2014-2020 to największy pod względem budżetu program operacyjny realizowany w Polsce. Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie  27,41 mld euro. W ramach programu wspierane będą:

  • gospodarka niskoemisyjna,
  • ochrona środowiska,
  • przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu,
  • transport,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.


Dowiedz się więcej:
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Jakie mogą być formy wsparcia?
Kto może otrzymać dofinansowanie?