Aktualizacja załącznika nr 4 i wprowadzenie załącznika 4 wzór 6a

24-04-2017, 11:07

Informujemy, że w dniu 21.04.2017 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 1.5.

Zmiany dotyczą Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie i polegają na:

  1. dodaniu w punkcie 25 Załącznika nr 4, Wzoru 6a do Regulaminu konkursu pn. Oświadczenie dot. trwałości projektu
  2. w punkcie 6 Załącznika nr 4 wydłużeniu okresu składania przez wnioskodawców dokumentacji dot. OOŚ do 31.07.2017 r.
  3. Opublikowaniu Wzoru 6a do Regulaminu konkursu Oświadczenie dot. trwałości projektu.