Listy projektów ocenionych w ramach konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17

28-12-2017, 15:18

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy  projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17

Zgodnie z Regulaminem Konkursu poniżej przedstawiamy również informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Sklad KOP 1.5 II