Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

30-03-2018, 09:31

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 11 pkt. 17-20 Regulaminu konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie pod względem kryteriów formalnych.

Pliki do pobrania