Lista projektów ocenionych w ramach konkursu POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17

01-08-2018, 08:10

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 lipca 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17.