Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP)

01-08-2018, 08:16

Treść: Realizując zapisy § 12 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Pliki do pobrania