Lista projektów ocenionych w oparciu o kryteria formalne

03-10-2018, 12:14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod kątem kryteriów formalnych. W ww. konkursie żaden z wniosków nie otrzymał negatywnej oceny pod kątem kryteriów formalnych.

Pliki do pobrania