Lista projektów ocenionych w ramach konkursu POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 oraz skład KOP

19-12-2018, 08:51

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18.

Realizując zapisy § 12 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18, poniżej przedstawiamy również informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Pliki do pobrania

lista projektow ocenionych negatywnie.pdf
lista projektow ocenionych negatywnie.pdf - (319,84 KB) Lista projektów ocenionych negatywnie
lista projektow ocenionych pozytywnie.pdf
lista projektow ocenionych pozytywnie.pdf - (514,8 KB) Lista projektów ocenionych pozytywnie
sklad kop.pdf
sklad kop.pdf - (333,91 KB) Skład KOP