Generator wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 należy składać za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który dostępny jest tutaj

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić zgodnie z instrukcją do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, która stanowi Załącznik do regulaminu konkursu oraz udostępniona jest w GWD jako pomoc kontekstowa przypisana do formularza wniosku w systemie.

Następnie poprzez GWD wniosek wraz z kompletem załączników należy przekazać do IW.

 

GWD zostanie udostępniony pierwszego dnia naboru wniosków w ramach danego konkursu.