Zaktualizowane listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016

17-01-2018, 13:00

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 73 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 poniżej publikuje zaakceptowane w dniu 15 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska listy rankingowe projektów.