Zaktualizowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016

30-04-2018, 15:38

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 73 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 poniżej publikuje zaakceptowaną w dniu 26 kwietnia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska aktualizację listy rankingowej projektów typu 1.