III nabór - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.3/3/2016

04-01-2019, 14:38

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca rozstrzygnęła konkurs POIS.2.3/3/2016. Zgodnie z pkt 93 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.3/3/2016 typ 1

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.3/3/2016 typ 2

Skład Komisji Oceny Projektów