Zaakceptowane listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016

14-07-2017, 09:10

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 73 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 poniżej publikuje zaakceptowane w dniu 13 lipca 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska listy rankingowe projektów.

 

Lista rankingowa projektów dla konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 typ 1
Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej
10 000 RLM

Załącznik do Listy rankingowej projektów dla konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 typ 1
Zestawienie projektów, które otrzymały jednakową liczbę punktów.

 

Lista rankingowa projektów dla konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 typ 2
Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w rejonach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM