Zaktualizowana listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016

04-08-2017, 09:13

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 73 Regulaminu konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 poniżej publikuje zaakceptowane w dniu 02 sierpnia 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska listy rankingowe projektów.