Aktualizacja listy projektów ocenionych w ramach Konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17

08-03-2019, 13:03

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 marca 2019 r. aktualizację wyników oceny merytorycznej oraz zaktualizowane listy projektów ocenionych w ramach Konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17.


- Zaktualizowana lista projektów ocenionych pozytywnie

- Zaktualizowana lista projektów ocenionych negatywnie