Materiały ze szkolenia 10.08.2017 r. - klastry energii

10-08-2017, 16:19

NFOŚiGW serdecznie zaprasza do zapoznania się z materiałami ze spotkania szkoleniowego dotyczącego warunków uczestnictwa i zasad oceny wniosków w ogłoszonym konkursie dla projektów w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Szkolenie odbyło się w dniu 10 sierpnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW.