Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS/1.1.1/1/2016

01-09-2017, 12:49

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 1 września 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIiŚ/1.1.1/1/2016.

Pliki do pobrania

lista projektow rekomendowanych aktualizacja.pdf
lista projektow rekomendowanych aktualizacja.pdf - (383,83 KB) Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania
lista projektow ocenionych pozytywnie aktualizacja.pdf
lista projektow ocenionych pozytywnie aktualizacja.pdf - (383,83 KB) Wyniki oceny merytorycznej ramach konkursu POIiŚ/1.1.1/1/2016 (ocena pozytywna)
lista projektow ocenionych negatywnie.pdf
lista projektow ocenionych negatywnie.pdf - (266,64 KB) Wyniki oceny merytorycznej ramach konkursu POIiŚ/1.1.1/1/2016 (ocena negatywna)