Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17

19-06-2018, 06:34

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17.

Pliki do pobrania