Skład KOP dla konkursu POIS/1.1.1/1/2016

04-09-2017, 12:31

Realizując zapisy § 12 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Pliki do pobrania