Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 5 października 2016 r. listę ocenionych projektów dla Typ projektu 2.4.6

07-10-2016, 13:09

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 5 października 2016 r. listę ocenionych projektów dla Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym w ramach konkursu nr POIiS/2/4/6/1/2015.